Professionele uitlaatservice

Wanneer kunt u een uitlaatservice gebruiken?

 • U heeft een hond maar niet altijd de tijd of mogelijkheid om de hond uit te laten

 • U heeft een drukke baan

 • U bent ziek

 • U ben (tijdelijk) slecht ter been maar wilt wel uw hond de beweging geven

 • U gaat een dagje weg

 • en waarschijnlijk nog meer redenen die ik hier niet allemaal kan opsommen

Maar waarom zou u voor Luna’s Legacy kiezen?

 • Kleine groepen dus controle en persoonlijke aandacht

 • Nieuwe honden krijgen trackers om (hopelijk op den duur genoeg voor alle honden)

 • Plaats ook voor jonge pups ( 1 per wandeling) en plaats voor een senioren hond

 • Mogelijkheid tot fietstraining mits uw hond ouder dan 1 jaar is

 • Er wordt minstens 1 uur gelopen , dus niet op een veld laten en het maar een uur laten uitzoeken, maar echt een uur wandelen

 • Vaccinatieboekje of titerverslag worden beide geacepteerd

 • Verschillende uitlaatplekken, delfse hout, dobbeplas, middendelfland, strand enz enz.

 • Honden veilig in hokken tijdens de autorit

Ontmoet het team

Mona Lispet-Leijtens

Eigenaar

Mijn naam is Mona Lispet-Leijtens. Ik ben al mijn hele leven met dieren en vooral ook honden bezig. Toen ik naar Delft verhuisde in 2002 hebben mijn man en ik besloten een hond te nemen.

Dit is weimaraner Luna geworden, een passievolle jachthond waarmee wij succesvol twee nestjes hebben gefokt. Inmiddels is zij helaas overleden. Op dit moment hebben we twee teefjes in huis; Pretty, een dochter van Luna en Jodie, een kleindochter van Luna. Met Pretty hebben wij eenmaal een nestje gefokt en hopelijk met Jodie in de nabije toekomst.

Ik ben veel bezig met het geven van gehoorzaamheidscursussen en jachttrainingen. Verder doe ik samen met mijn man en onze eigen honden nog mee aan jachtwedstrijden en aan praktijkjachten. Omdat ik me meer wilde verdiepen in honden heb ik onder anderen de kynologen opleiding gevolgd bij O&O en ben dus gediplomeerd erkend kynologisch instructeur en geef ik op dit moment les bij de KC Delft en jachthondenschool Hubertus.

Ik heb ook Kynologische Kennis 1 en 2 gevolgd waar dieper wordt ingegaan op het gedrag en de gezondheid van honden. Bovendien wil ik me specialiseren in gedragskunde. Ik vind dat ik heel veel geluk heb dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Sinds januari 2014 ben ik de trotse eigenaar van Hondenuitlaatservice Luna’s Legacy. Inmiddels heb ik het bedrijf met een franchisepartner en 2 vrijwilligers mogen uitbreiden waar de honden en ik erg blij mee zijn.

Christa van Zijl

Franchisepartner

Reeds ruim 25 jaar is mijn grote passie honden en jachttraining. Samen met mijn flatcoat Finn zijn we dan ook vaak buiten op jacht(training) te vinden.

Via de KC Delft leerde ik Mona kennen en heb een paar keer met haar meegelopen.

Toen in begin 2018 duidelijk werd dan franchise een mogelijkheid voor mij was, heb ik de keuze gemaakt om mijn kantoorbaan te verruilen voor mijn droombaan.

Stagiaires

Wij zijn ook een erkend stagebedrijf en hebben regelmatig stagiaires die bij ons een deel van hun praktijkstudie volgen.

Uiteraard leren wij hun ook om net zo zorgvuldig met uw schat om te gaan als dat we zelf doen. En tijdens de wandelingen zijn het absoluut weer een paar extra ogen en handen.

Onze werkwijze

De basis

U wilt natuurlijk graag weten aan wie u uw trouwe viervoeter (en de sleutel van uw huis) meegeeft, en wij willen graag kennismaken met u en uw hond in zijn eigen omgeving. Daarom komen wij voor een eerste kennismaking en intakegesprek bij u thuis langs. Tijdens dit gesprek kunnen wij een idee krijgen van uw hond en wat uw wensen zijn. Ook kunt u ons dan wat meer vertellen over zijn/haar karakter en over eventuele bijzonderheden. we wandelen meestal 2 groepswandelingen per dag.

Ronde 1 “de ochtendronde”: ophalen tussen 08.30 en 10.30 en vanaf 11.00 wordt er terug gebracht.

Ronde 2 “de middagronde”: ophalen tussen 11.00 en 14.00 en wordt er vanaf ongeveer 14.30 terug gebracht.

Christa loopt 1 ronde in de ochtend.

Wij geven extra zorg

Uw honden zijn natuurlijk iets langer van huis dit in verband met de route van het ophalen. En de route bepaald ook voor een groot deel of ze in de eerste of tweede ronde meegaan. De honden krijgen allemaal een halsband om met een penning met ons telefoonnummer en naam, ook de riem hebben we zelf bij , u hoeft alleen maar uw hond mee te geven. Met ballen en stokken wordt bij ons niet gespeeld omdat ballen in een groep nog wel eens voor vechtpartijtjes zorgen en stokken gewoon gevaarlijk zijn om mee te gooien en te rennen. Wij gaan echt gewoon een goed uur lopen dus niet alleen een stukje op een groot veld stilstaan maar een echte wandeling door de natuur.

Aangezien we niet echt in een droog land wonen hebben we uiteraard ook een handdoek in de auto om het ergste vuil en nattigheid eraf te wrijven en water voor als ze nog dorst hebben. Ook hebben we wat lekkers bij ons voor de honden om de weg naar huis weer korter te doen lijken (en ze natuurlijk om te kopen om weer graag mee te gaan de volgende keer).

In de zomer zullen we zeer waterrijke gebieden opzoeken en als het weer een paar dagen boven de 25 graden is gaan we echt alleen maar naar het water omdat het anders te warm kan worden voor de honden en korten we de wandeling in (we lopen dan een tropenrooster. Omdat er altijd iets kan gebeuren hebben wij uiteraard een ehbo cursus gevolgd en hebben we een ehbo koffertje in de bus liggen en een klein pakje bij ons op wandeling. Ook in de bus hebben de honden aparte hokken zie de foto’s op de site.

Uitlaatservice Contact

Indien u nog vragen heeft of een keer wilt afspreken dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via WhatsApp, e-mail, contactformulier of telefoon.

  Prijslijst

  Opties Delft Buiten Delft
  Losse Wandeling €14,50 €15,50
  1 keer per week vaste dag €14,00 €15,00
  2-3 keer per week vaste dagen €13,00 €14,00
  4-5 keer per week vaste dagen €12,00 €13,00
  Uitlaat de Luxe €20,50

  * Bij de 2e hond op hetzelfde adres €2,- korting (alleen voor vaste honden)

  Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend

  Artikel 1 – Definities

  1. Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Luna’s Legacy
  2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
  3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
  4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs
  5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden

  Artikel 2 – Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
  3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren, als dit betekent dat ook de veiligheid van de opdrachtnemer in gevaar wordt gebracht.
  4. De hond krijgt op de afgesproken uitlaatdag(en) een penning met de naam en het telefoonnummer van opdrachtnemer aan de halsband bevestigt.

  Artikel 3 – Gezondheid

  1. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
  2. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. In de meeste gevallen zal het dierenkliniek delflanden zijn. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
  3. De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen hondenziekte, weil, parvo, hepatitis en Para-Influenza ( hondenpaspoort of titerrapport overleggen tijdens intakegesprek, ook moet de eigenaar zorgen voor preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen

  Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

  1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. Indien de opdrachtgever het opdrachtformulier ondertekent, gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden.
  2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
  3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  4. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht. Vakanties dienen zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden maar minimaal 2 weken van tevoren
  5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
  6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever.U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
  7. De hond wordt handdoek droog terug gebracht. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
  8. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is. De opdrachtnemer controleert altijd voor vertrek of de bak nog vol genoeg is.

  Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

  1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
  2. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten, tenzij de opdrachtgever anders heeft vermeld.
  3. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
  4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij niet op de bestemming kan komen, als gevolg van extreme weersomstandigheden.
  5. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
  6. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
  7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond. Indien van toepassing kan er een prive-uitlaatbeurt afgesproken worden
  8. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
  9. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
  10. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is minimaal 1 maand vantevoren. Nationale feestdagen zijn we gesloten

  Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

  1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
  3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
  4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
  5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde & (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
  6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

   

  Artikel 7 – Betalingen

  1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW
  2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
  3. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks afgeschreven dmv een automatische incasso.
  4. In geval van stornering is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.